Masintikkimine – tikkimisfailid, tikkimisfailide programmeerimine

Kvaliteetsed tikkimisfailid tikkimismasinaga tikkimiseks, koheselt allalaetavad. Palju rahvuslikke, arhailisi ja ristpistetikandifaile, lisaks käsitikandit imiteerivaid masintikkimisfaile.

Mine valima

Meie lemmikud